Supervision & Undervisning

Supervision ved Karen Bro

Jeg er uddannet supervisor og er specialiseret i arbejdet med unge med særlig sensitivitet og psykisk sårbarhed i form af f.eks. diagnoser, selvdestruktiv adfærd og spiseforstyrrelser.

Jeg har erfaring med psykodynamisk supervision individuelt og i gruppe og med Systemisk supervisionsmetode med reflekterende team og SCT- Systemisk Centreret Teoris gruppemetode.

Uddannelse

 • 1 årskursus i Dansk Psykoterapeutforening v. Susanne Bang 2008
  læs: “Rørt, ramt og rystet” og “Supervisionsgruppens Ressourcer”
 • 1 års kursus i Neuroaffektiv Ledelse 2015
  læs: Ledelse mellem hjerte og hjerne, Neuroaffekti Psykoterapi med Børn og Neuroaffektiv Psykoterapi med Voksne.
 • 2 dages kursus i neuroaffektiv supervision med Susan Hart og Marianne Bentzen
 • Årskurser og Supervision med Susan Hart og Marianne Bentzen indenfor Neuroaffektiv Teori om hjernens 3 vækstbølger.
 • Superviseret i integrativ metode af Ulla Rung Weeke og Peter Kofoed
 • Fast samarbejde og supervision med speciallæge i psykiatri Jens Frydenlund Nielsen

Teori

Jeg ser dels årsagssammenhænge som multifaktorielle fra et systemisk og kulturelt synspunkt; dels som individuelt disponeret i lyset af den nyeste udviklingspsykologiske forståelse, der bygger på neuroaffektiv udviklingsteori, forståelsen for den kombination af individuel psykisk sårbarhed og mangelfuld affektiv regulering der ofte fører til selvmedicinering/selvdestruktiv adfærd.
Min undervisning trækker bl.a. på teorier af Daniel Stern, Schore og Susan Hart.

Erfaring

Jeg har 18 års erfaring og ekspertise omkring psykisk sårbare mennesker individuelt og i grupper.

Herunder 7 års erfaring med metodeudvikling af tværfaglig behandlingsstategi for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade, finansieret af Socialministeriet.

Jeg tilbyder desuden undervisning, temadag og gå-hjem-møder for f.eks. bosteder og andre institutioner.

Det er især en psykologisk; men også kropslig og ernæringsmæssig tilgang som kan give inspiration til nye muligheder for at optimere ressourcer hos medarbejdere til at støtte jeres målgruppe.
Jeg tager udgangspunkt i samarbejde med ledergruppen eller personalegruppen; hvad i har brug for og hvilke udfordringer i står med.

Jeg har f.eks. løst opgaver omkring supervision og undervisning for

 • Torupgård, Nørrebro
 • Thorshøjgård, Ishøj
 • Grennesminde, Bornholm
 • Toftens Akuttilbud, Ringe
 • University Colligie, Odense
 • Hjørnegården, Fyn
 • Gruppesupervision PUC
 • Klinik for Spiseforstyrrelser i Hellerup
 • Bo- og aktivitetstilbud Petersborg, Helsingør