SUPERVISION & UNDERVISNING

 

 

 

Jeg er uddannet supervisor og er specialiseret i arbejdet med unge med særlig sensitivitet og psykisk sårbarhed i form af f.eks. diagnoser, selvdestruktiv adfærd og spiseforstyrrelser.

Jeg har erfaring med psykodynamisk supervision individuelt og i gruppe og med Systemisk supervisionsmetode med reflekterende team og SCT- Systemisk Centreret Teoris gruppemetode.

Uddannelse

 • 1 årskursus i Dansk Psykoterapeutforening v. Susanne Bang 2008
  læs: “Rørt, ramt og rystet” og “Supervisionsgruppens Ressourcer”
 • 1 års kursus i Neuroaffektiv Ledelse 2015
  læs: Ledelse mellem hjerte og hjerne, Neuroaffekti Psykoterapi med Børn og Neuroaffektiv Psykoterapi med Voksne.
 • 2 dages kursus i neuroaffektiv supervision med Susan Hart og Marianne Bentzen
 • Årskurser og Supervision med Susan Hart og Marianne Bentzen indenfor Neuroaffektiv Teori om hjernens 3 vækstbølger.
 • Superviseret i integrativ metode af Ulla Rung Weeke og Peter Kofoed
 • Fast samarbejde og supervision med speciallæge i psykiatri Jens Frydenlund Nielsen

Teori

Jeg ser dels årsagssammenhænge som multifaktorielle fra et systemisk og kulturelt synspunkt; dels som individuelt disponeret i lyset af den nyeste udviklingspsykologiske forståelse, der bygger på neuroaffektiv udviklingsteori, forståelsen for den kombination af individuel psykisk sårbarhed og mangelfuld affektiv regulering der ofte fører til selvmedicinering/selvdestruktiv adfærd.
Min undervisning trækker bl.a. på teorier af Daniel Stern, Schore og Susan Hart.

Erfaring

Jeg har 18 års erfaring og ekspertise omkring psykisk sårbare mennesker individuelt og i grupper.

Herunder 7 års erfaring med metodeudvikling af tværfaglig behandlingsstategi for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade, finansieret af Socialministeriet.

Jeg tilbyder desuden undervisning, temadag og gå-hjem-møder for f.eks. bosteder og andre institutioner.

Det er især en psykologisk; men også kropslig og ernæringsmæssig tilgang som kan give inspiration til nye muligheder for at optimere ressourcer hos medarbejdere til at støtte jeres målgruppe.
Jeg tager udgangspunkt i samarbejde med ledergruppen eller personalegruppen; hvad i har brug for og hvilke udfordringer i står med.

Jeg har f.eks. løst opgaver omkring supervision og undervisning for

 • Torupgård, Nørrebro
 • Thorshøjgård, Ishøj
 • Grennesminde, Bornholm
 • Toftens Akuttilbud, Ringe
 • University Colligie, Odense
 • Hjørnegården, Fyn
 • Gruppesupervision PUC
 • Klinik for Spiseforstyrrelser i Hellerup

Kontakt mig og bestil tid

Har du brug for forandring?

Måske psykoterapi kan hjælpe... Du tilbydes et individuelt terapiforløb, der tilrettelægges ud fra dine temaer og behov. Kontakt Karen Bro på tlf.: +45 2711 9824, eller bestil tid via E-mail: karen@karenbro.dk 

Medlem af MPF

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF). Foreningen er en interesseorganisation for professionelle, erfarne psykoterapeuter med det formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde.